Analiză și elaborare documentație tehnică

Vă punem la dispoziție o echipă de experții tehnici, cu o experiența acumulată de-a lungul anilor in proiecte de anvergură locală dar și internațională.  În funcție de nevoile dumneavoastră, Echipa CORG Engineering, își asumă întreaga responsabilitate pentru analiza documentației existente dar și elaborarea uneia noi având ca obiect:

elaborare metode de calcul, analiză și sinteză a modelelor, echipamentelor sau spațiilor de producție

elaborare terminologie, prescripții, tehnologii, expertize tehnice

analiza comportamentului a echipamentelor și aparaturii

studii de fiabilitate

studii de oportunitate și fezabilitate

identificare de procese și sisteme

relevee tehnice

documentarea și realizarea măsurătorilor tehnice (metode clasice sau scanare 3D)

elaborare de modele (printare 3D, metode de fabricație standard)

La nevoie, documentația tehnică poate fi însoțită și de experimentări pe modele experimentale sau pe modele funcționale. Modele experimentale oferă posibilitate validării funcționale si constructive per ansamblu, în timp ce modele funcționale sunt utilizate pentru a testa în condiții reale integrarea cu subansamble, sau alte elemente componente ale întregului supus analizei, pentru a beneficia de o analiză tehnică completă