Consultanță tehnică de specialitate

Echipa, CORG Engineering vă poate oferi servicii complete de consultanță tehnică de specialitate la toate fazele de realizare a unui proiect:

 • Studii privind condițiile de proiectare a produselor,
 • Consultanță, asistență tehnică și/sau expertiză tehnică,
 • Verificare, expertizare și avizare de proiecte tehnologice, instalații, utilaje și documentații tehnice
 • Verificarea documentațiilor de proiectare și execuție a construcțiilor, echipamentelor tehnice, precum și a tehnologiilor de fabricație, în ceea ce privește respectarea normelor de protecție a muncii și a standardelor de securitate,
 • Verificarea dotării echipamentelor tehnice cu aparatura de măsură și control ai parametrilor tehnologici, precum și a dotării cu aparatura de prevenire și avertizare a stărilor de pericol
 • Studii referitoare la analiza proceselor de munca, evaluarea factorilor de risc și de accidentare,
 • Analiza de oferte instalații și echipamente industriala,
 • Elaborare specificații tehnice, precum și fise tehnologice utilaje și echipamente,
 • Elaborarea proiecte tehnice, detalii de execuție și proiecte in faza unica,
 • Studii de soluții industriale și condiții de proiectare a produselor,
 • Studii de strategie sectoriala și de prognoza pe ramura industriala,
 • Studii de impact și analiza a soluțiilor, inclusiv de evaluare a impactului