Consultanță logistică și supply chain

Echipa CORG Engineering este conștientă de cerințele ce pot varia în funcție de activitatea specifică în care clienții activează, indiferent că acesta este în sectorul Allimentar, Producție, Automobile sau Utilitar. Consultanții noștri logistici se vor asigura de dezvoltarea unei strategii logistice robuste, care poate fi dezvoltată și implementată, măsurată și îmbunătățită continuu, asigurându-se în egala măsură de optimizarea și eficientizarea proceselor și nu în ultimul rând al costurilor.

Acordăm o atenție deosebită cerințelor specifice fiecărui business în parte, pentru a identifica nevoile cu potențial ridicat de câștig. În egală măsură, echipa noastră de profesioniști deține o vastă experiență în livrarea proiectelor strategice specifice Supply Chain și logistică, atât pe plan local cât și internațional.

Cu o experiență în management și în operațional, deținem o expertiză completă pentru a evalua procesele și operațiunile curente, dar și pentru pentru a dezvolta soluții pentru Manipularea materialelor; Stocare și Gestiunea Inventarelor; Definirea modelelor de transport și Costul de Rețelei; Localizarea depozitelor; Manipulare și Destocare; Gestiunea comenzilor; Gestiunea Furnizorilor; Logistică de Aprovizionare și Livrare; Dezvoltarea rețelelor logistice locale, regionale și internaționale; Performanță și Cost control.

În perspectiva noastră, logistica și procesele supply chain reprezintă funcțiile critice ce trebuiesc gestionate și coordonate pentru a asigura fluxul de bunuri și materiale în concordanță cu nevoile clientului. Ca un rezultat inevitabil al dezvoltări afacerilor, supply chain și logistica trebuiesc văzute ca un tot unitar în care furnizorii și clienții sunt parte integrată și participă în egală masură la performanța proceselor. De asemenea tehnologia este un factor care nu trebuie neglijat pentru atingerea performanțelor dorite și pentru a dezvolta o rețea logistică competitivă și sustenabilă.

CORG Engineering este conștientă de complexitatea proceselor asociate logisticii, de probleme operaționale ce pot apărea și impactul în performanța globală a fiecărei afaceri. Astfel prin expertiza noastră putem reduce impactul și în cele din urmă, împreună să prevenim orice problemă ce poate apărea în desfășurarea activității dumneavoastre, pentru următoarele domenii:

  • Simulări pentru reducerea costurilor rețelei logistice și identificarea celor mai bune locații pentru amplasarea locațiilor de producție, depozitare.
  • Simulări pentru identificarea costurilor aferente operațiunilor de distribuție, manipulare și aprovizionare.
  • Simularea implantării și reconfigurarea depozitelor, posturilor de lucru și al facilităților existente.
  • Definirea și realizarea implantării depozitelor, al fluxurilor de circulație și al operțiuniilor interne, manipulare și stocare.
  • Definirea, dezvoltarea și implementarea sistemelor automate de manipulare și automatizare al operațiunilor logistice.
  • Implementarea sistemelor de management al depozitelor și inventarelor pentru monitorizare, respectare calitate, eficientizarea mișcărilor de manipulare și stocarea bunurilor, iar nu în ultimul rând al costurilor.
  • Planificarea rețelelor logistice, inclusiv al operațiunilor de transport, inventare, strategiilor de localizare și atingerea obiectivelor de calitate asumate.
  • Integrarea sistemelor de previziune pentru stabilirea pragurilor de stoc optime, planificare aprovizionare și livrare,costuri de transport și evaluare performanță.
  • Auditare process existente și definire strategii de dezvoltare, inclusiv transformare afacere