Retehnologizare

Prin retehnologizare, înțelegem modificarea sistemelor computerizate sau a sistemelor de producție existente în cadrul organizației prin modificări punctuale pentru a câștiga calitate, timp și eficiență față de momentul actual. Modificările pot fi realizate atât pentru echipamente existente prin adăugarea de elemente noi pentru a câștiga noi funcții ale acestora sau pot consta în modificări ale celulelor sau liniilor de producție deja existente în cadrul organizației dumneavoastră. În viziunea noastră prin retehnologizare putem integra noi elemente, ajutătoare ca de exemplu sisteme de control și verificare, în procesele curente fără o modificare structurală a modului în care acestea se desfășoară sau modul în care angajații interacționează cu mediul fizic.